Visby Montessoriförskola

EN EGEN LITEN VÄRLD FÖRE DEN STORA


Barnen arbetar självständigt med sina uppgifter, på egen hand eller tillsammans med sina kamrater. Det är tryggt att alltid kunna få hjälp och sällskap när det behövs, men det är framförallt skönt att få koncentrera sig ordentligt, så länge man vill. Är det något som barn kan redan från början, så är det just att arbeta koncentrerat.
Barnen följer ivrigt upp alla ledtrådar till hur man samarbetar, hur man värderar sig själv och hur man löser konflikter. Därför är förskoletiden den bästa tiden att lägga grunden till en harmonisk, ansvarsfull och självständig individ, och det är det vi arbetar för tillsammans med barnen.
Alla montessorimaterial finns bara i ett exemplar. Om man ska arbeta individuellt med ett material och detta redan är upptaget får man vänta på sin tur. På så sätt visar man respekt för kamraten som är sysselsatt med övningen. Vissa montessorimaterial är konstruerade så att de kan användas i gruppövningar, vilket naturligt uppmuntrar till samarbete. Barnen lär sig snabbt rutinen med att städa undan efter sig och ställa tillbaka materialet på sin rätta plats. Ordning och reda skapar trygghet. Vårt material består till största delen av trä,glas/porslin och plåt. Vi har minimalt med plast.