Visby Montessoriförskola

EN EGEN LITEN VÄRLD FÖRE DEN STORA

 

Visby Montessoriförskola har sedan 1991 varit verksam i Visby innerstad. När vi startade förskolan var den inrymd i ett litet hus nära Nikolai ruin. Det dröjde dock inte länge innan det blev uppenbart att vi behövde utöka verksamheten. Kön blev lång och lokalen för liten. 1995 flyttade vi till nyrenoverade lokaler på Strandgatan 16A.

Till oss lämnar föräldrarna sina barn övertygade om att de får den bästa omsorg utifrån Maria Montessoris internationella specialpedagogiska arbetssätt.

Barnen känner glädje över varje ny dag på förskolan, där miljön är helt anpassad och förberedd att möta varje barns längtan efter kunskap.

Vår förskola är öppen för barn 1-6 år, fördelat på 2 barngrupper. I lilla klassrummet är barnen ca 1-3 år och i det stora klassrummet ca 3-6 år.

Våra öppettider är för närvarande kl.07.00-17.00.

Vi har lämning fram till kl.08.30 på morgonen och det finns alltid en pedagog som välkomnar er i hallen fram till kl.08.30. I enlighet med Montessoripedagogiken värnar vi om barnens arbetsro och koncentration och vi vill gärna undvika att bli avbrutna när verksamheten har kommit i gång.

På förmiddagen arbetar alla barn med valfria aktiviteter i sina respektive klassrum. Efter lunch går båda barngrupperna ut och leker tillsammans. På så vis lär både barn och vuxna känna varandra lika bra, och det ger en samhörighet och trygghet på hela förskolan. De barn som sover gör det ute i vagnar. Vi går oftast i väg till någon park med gruppen på eftermiddagen. Ibland väljer vi att stanna på gården. När vintern är som kallast kan barnen behöva gå in och värma sig.

I enlighet med Montessoripedagogiken är vår förskola först och främst till för barnen och det tankesättet genomsyrar allt vi gör. Vi är en samspelt och trygg personalgrupp som trivs otroligt bra tillsammans. Vi "brinner" för barnen och den här förskolan!