Visby Montessoriförskola

EN EGEN LITEN VÄRLD FÖRE DEN STORA

 

 

Montessoripedagogiken har fått sitt namn efter Maria Montessori (1870-1952) som var Italiens första kvinnliga läkare. År 1906 fick hon uppdraget att öppna en förskola som gavs namnet Casa dei bambini (Barnens hus) i Rom. Efter att ha observerat barnen där utarbetade hon det arbetssätt som bär hennes namn.

För att möta barnens behov utvecklade Maria Montessori arbetsmaterial för barnets olika intresseområden och mognad. Materialet utvecklades utifrån egna observationer av barn och forskning som Montessori tog del av. Materialets huvudsyfte är att stödja barnet i dess strävan mot att bli självständig och att spegla den yttre världen i våra aktiviteter inomhus.

"Hjälp mig att göra det själv" är ledorden för verksamheten.

 


 

Genom kunskapen om barnets inneboende möjligheter och medfödda lust att lära om och av sin omvärld är det barnets aktiviteter som står i centrum. Pedagogerna vill uppmuntra varje barns nyfikenhet, företagsamhet och deras lust till att lära. Materialet är inte det viktigaste i pedagogiken, men fungerar som god hjälp för att stödja varje enskilt barns utveckling. Varje barn är unikt.

I Montessoripedagogiken anser man att det är viktigare för barn att hitta det bästa inom sig själv än att vara bäst jämfört med andra. Därför lägger vi stor vikt vid att hjälpa varje barn att hitta sina förutsättningar och utveckla dem. På så sätt undviker vi inbördes konkurrens och prestationsjakt.

Montessoriförskolor har åldersblandade grupper eftersom de utgör en viktig beståndsdel i pedagogikens genomförande av demokratiska värden. Barnen hjälper varandra där de äldre fungerar som förebilder för de yngre, vilket leder till en känsla av ansvar och självtillit hos barnen. Det är både känslomässigt och socialt utvecklande för dem att vistas med barn i olika åldrar. Genom denna frihet och möjlighet till kontakter växer en naturlig demokratisk ordning fram.

Utöver arbetet med Montessorimaterialet erbjuds barnen dagligen skapande aktiviteter, som att sy, väva och måla vid staffli. De kan även leka fritt.